Làm thế nào để có visa "kỹ năng đặc định" mà không cần dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng?

Nếu bạn chưa hoàn thành tốt chương trình thực tập sinh kỹ năng số 2, bạn sẽ phải vượt qua cả 2 kỳ thi là kỳ thi đánh giá kỹ năng chuyên môn bậc 3 và kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Về kỳ thi đánh giá kỹ năng chuyên môn, bạn phải vượt qua 1 trong 2 kỳ thi sau: "Kỳ thi kiểm tra kỹ năng bậc 3" hoặc "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bậc 1" tương đương với kỳ thi kiểm tra kỹ năng bậc 3 do JAC tổ chức.

Bài viết có liên quan