Làm thế nào để có "visa kỹ năng đặc định"?

Giờ đây, các thực tập sinh kỹ năng đang làm việc tại Nhật Bản có thể chuyển đổi "visa kỹ năng đặc định" mà không cần thi tuyển.

  1. Hoàn thành tốt chương trình thực tập sinh kỹ năng số 2 (tính từ khi trở thành thực tập sinh kỹ năng số 2 đã được 2 năm 10 tháng và sẽ tham gia kỳ thi cấp độ 3 vào bất cứ lúc nào) .
  2. Dưới đây là những việc cần làm:

Đầu tiên, hãy truyền đạt với giám đốc công ty bạn đang làm việc, hoặc với nhân viên người Nhật "Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình kỹ năng đặc định!". Hoặc có thể nói lại với nghiệp đoàn, người theo dõi bạn trong quá trình làm việc.

Bài viết có liên quan