Kỳ thi tiếng Nhật ở trình độ nào? Có thế dự thi ở đâu?

Đối với kỳ thi tiếng Nhật

  • Kỳ thi tiếng Nhật do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation) tổ chức.

Cần phải đỗ một trong các kỳ thi trên.

Các địa điểm thi đang được mở trên toàn quốc. Vui lòng kiểm tra thông tin từ đường link.

Bài viết có liên quan